Värmepump Stockholm

Välkommen till experten på värmepumpar

Värmepumpar

För att ha fria händer att välja den bästa möjliga värmepumpen för din fastighet har vi valt att arbeta märkesoberoende, något som är relativt ovanligt i branschen. De flesta installatörer använder sig av en särskild leverantör och har därför inte samma valfrihet att installera en optimal produkt hos kunden. 

Det här betyder inte att vi kompromissar med kvaliteten på produkterna – vi använder oss endast av leverantörer som är anslutna till SVEP (Svensk värmepumpsförening) eller annan branschorganisation. Rent praktiskt innebär det märken som CTC, Nibe, Thermia m.fl. välrenommerade tillverkare.

Olika typer av värmepumpar 

Som du säkert redan känner till är värmepumpar ett brett begrepp som innefattar en lång rad produkter som arbetar på helt olika sätt, men enligt samma princip. Pumparnas uppgift är att konvertera små mängder energi från det valda mediet till energi som kan användas för uppvärmning.

Gemensamt för alla värmepumpar är att de kräver en viss mängd elenergi för att arbeta, men levererar en desto större mängd energi till fastigheten i form av värme. På så sätt kan tekniken spara in så mycket som två tredjedelar av användarens förbrukning.  Dessutom är det ett mycket miljövänligt sätt att värma upp sin bostad.

nyinstallerad värmepump

Bergvärmepump

Att installera en bergvärmepump är initialt relativt kostsamt, men när du exempelvis ersätter en befintlig oljepanna mot en bergvärmeanläggning har du igen hela kostnaden inom bara några år tack vare de stora energibesparingarna. Bergvärme kan installeras nästan var som helst, även i tätbefolkade Stockholm, och kräver ingen stor tomt eftersom man borrar på djupet. Läs mer om bergvärme här.

Markvärmepump

I motsats till bergvärme behöver man inte borra för att installera markvärme. Installationskostnaden blir därför lägre, men det finns både för- och nackdelar med alternativet. Den värme som utnyttjas finns som namnet antyder i jordens ytskikt, där den finns i form av lagrad solenergi. 

Installationen innebär att man gräver ner en kollektorslang på frostfritt djup, med en cirkulerande vätska som utvinner markvärmen och levererar den till din värmepump. Kollektorslangen behöver vara mellan 200 och 500 meter lång, vilket innebär att du som villaägare behöver en relativt stor tomt. Tomten blir utsatt för ett stort ingrepp som kräver en hel del återställningsarbete. 

Sjövärmepump

Sjövärme fungerar som markvärme, med skillnaden att kollektorslangen placerar på botten av ett vattendrag istället för att grävas ned. Det leder till lägre installationskostnader då du inte behöver borra eller gräva – en utmärkt lösning för dig som bor strandnära. Verkningsgraden är lika hög som med markvärme och bergvärme.

Luft/vattenvärmepump 

Värmeenergi kan också utvinnas direkt ur luften, men med en något lägre verkningsgrad jämfört med tidigare nämnda alternativ. Luft/vattenvärmepumpar ska inte förväxlas med enklare luftvärmepumpar. En luft/vattenvärmepump levererar både värme och varmvatten till huset. 

 

Minska dina uppvärmningskostnader med två tredjedelar