Värmepump Stockholm

Välkommen till experten på värmepumpar

Bergvärme

Trots den relativt höga installationskostnaden är bergvärme ett populärt val av uppvärmningssystem – på goda grunder. Temperaturen i berggrunden är mycket stabil, vilket gör bergvärmepumpen både driftsäker och mycket effektiv. 

Den höga verkningsgraden innebär att du kan spara in så mycket som 80 % på dina uppvärmningskostnader. Samtidigt gör man mycket liten inverkan på tomten. När energibrunnen väl är på plats syns den inte, och tack vare det vertikala borrhålet går det att installera bergvärme även på en liten tomt. Det har gjort bergvärme till förstahandsalternativet för många som installerar värmepump i Stockholm.

Så fungerar bergvärme

Värmen från berggrunden (i själva verket grundvattnet) är egentligen lagrad solenergi. Det handlar alltså inte som många tror om geotermisk energi, utan om solvärme som kontinuerligt tillförs det cirkulerande grundvattnet och som lagras i berggrunden. Det innebär att bergvärme är en förnybar och i princip outsinlig energikälla. Ett vanligt missförstånd är att det bara går att dra nytta av ett visst antal borrhål i exempelvis ett villaområde, men det stämmer inte – energin räcker åt alla.

Rent praktiskt krävs ett djupt borrhål för att kunna utnyttja bergvärmen. Exakt hur djupt det behöver vara varierar med var du bor och kan vara allt från 70 till 200 meter. I borrhålet sänker man ner en så kallad kollektorslang som innehåller en vätska. Vätskan värms upp något och återvänder till bergvärmepumpen, som i sin tur pumpar tillbaka den kallare vätskan i ett slutet system.   

 

Vi har verksamhet i hela Stockholmsområdet